czenpl

košík

Váš košík je prázdný

Alterneo on facebook

PODPORUJEME

banner

regulamin

 1. Sprzedającym jest "Alterneo - Michal Klus" z siedzibą w Karvinej przy ul. Borovskeho 827/16, Czech republic, IČ: 65500717.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, ale realizujemy je od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w sklepie internetowym www.alterneo-shop.pl .
 5. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza w sklepie internetowym www.alterneo-shop.pl.
 6. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, sklep www.alterneo-shop.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 7. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym oraz przy pomocy płatności internetowych realizowanych przy pomocy systemu transakcyjnego PayPal.
 8. Koszt wysyłki podany jest na stronie towaru oraz podczas procesu rejestracji zamówinia.
 9. Do każdego zamówienia na odzież wystawiamy paragon lub fakturę VAT na żądanie kupującego.
 10. Wszystkie towary zakupione w sklepie www.alterneo-shop.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy.
 11. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm. ), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby sklepu www.alterneo-shop.pl . Warunkiem zwrotu jest nieuszkodzone opakowanie. W przeciwnym przypadku www.alterneo-shop.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania towaru.
 14. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby www.alterneo-shop.pl w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych.
 15. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Alterneo - Michal Klus danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 16. Sklep www.alterneo-shop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen odzieży oraz innych towarów znajdujących się w ofercie. Również do wprowadzania nowych odzieży do oferty sklepu ich wycofywania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 17. Ceny publikowane na stronie www.alterneo-shop.pl, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 18. Zdjęcia odzieży mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.
 19. Wszystkie loga, znaki towarowe producentów butów ochronnych i odzieży czy też niektóre elementy graficzne wykorzystane zostały przez firmę -sklep jedynie w celach informacyjnych.
 20. sklep internetowy alterneo-shop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.
 21. Sklep z odzieżą i butami alterneo-shop.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 22. Sklep internetowy alterneo-shop.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego częściowej realizacji.
 23. Oferta odzieży oraz butów prezentowana w sklepie internetowym www.alterneo-shop.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 24. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 25. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 26. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym alterneo-shop.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.